U skladu sa  članom 103, Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BIH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 30/09) lnternacionalni univerzitet Brčko raspisuje

JAVNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA

(drugi upisni rok)

U ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

na osnovne, magistarske i doktorske studije

lnternacionalni univerzitet Brčko distrikt raspisuje konkurs za upis studenata u školsku 2022/2023 godinu na sve fakultete i studijske programe.

1. FAKULTET ZA MENADŽMENT - 140 redovnih 1 170 studenata na daljinu

STUDIJSKI PROGRAM:

 • MENADŽMENT
 • POSLOVNI MENADZMENT
 • EKONOMIJA (računovodstvo i revizIja, spoljna trgovina)
 • POLJOPRIVREDA (opšta agronomija, agroekonomija, zaštita bilja)
 • ŠUMARSTVO
 • GRAĐEVINARSTVO I ARIHITEKTURA (opšte građevinarstvo, arhitektura i urbanizam, geodezija)-
 • TURIZAM I ZAŠTITA (turizam, hoteLijerstvo, gastronomija, lovstvo)
  • ZASTITA NA RADU
  • ZASTITA OD POŽARA
 • MENADŽMENT ENERGIJOM I ENERGETSKA EFIKASNOST
 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 • ZASTITA ZIVOTNE SREDINE

2. FAKULTET ZA POSLOVNO-CIVILNU BEZBJEDNOST - 90 redovnih i 110 na daljinu

STUDIJSKI PROGRAMI:

 • POSLOVNO CIVILNA BEZBJEDNOST
 • FORENZIKA
 • ZDRAVSTVENA NJEGA I ZDRAVSTVENA BEZBJEDNOST (visoka patronažna sestra, visoka medicinska sestra, visoki radloloski tehničar, fizioterapeut) moduli 180 i 240 ECTS.

3. FAKULTET ZA INFORMATIKU - 50 redovnih i 100 studenata na daljinu STUDIJSKI PROGRAM! :

 • POSLOVNA INFORMATIKA
 • PROFESOR INFORMATIKE I RAČUNARSTVA
 • PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE
 • PROFESOR INFORMATIKE I TEHNIKE
 • PROFESOR INFORMATIKE I FIZIKE

4. FAKULTET ZA SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO -30 redovnih i 30 na daljinu STUDIJSKI PROGRAMI:

 • DRUMSKI SAOBRAĆAJ

5. FAKULTET ZA POSLOVNE KOMUNIKACIJE - 10 redovnih i20 na daljinu STUDIJSKI PROGRAMI

 • ENGLESKI JEZIK I KNJIZEVNOST
 • BOSANSKI, SRPSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIZEVNOST

6. UČITELJSKI FAKULTET - 50 redovnih i 100 studenata na daljinu STUDIJ5KI PROGRAM

 • RAZREDNA NASTAVA
 • PSIHOLOGIJA
 • PEDAGOGIJA
 • PEDAGDGIJA-PSIHOLOGIJA
 • PREDSKOLSKI ODGOJ

7. PRAVNI FAKULTET - 50 redovnih, 80 studenata na daljinu STUDIJSKI PROGRAM!

 • OPSTE PRAVO
 • UNUTRASNJI POSLOVl-KRIMINALISTIKA

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS:

1. Prijava na konkurs (dobije se na Univerzitetu)

2. Original ili ovjerne fotokopije diplome i svjedočanstava  I,II, III i IV godine srednje skole,

3. Rješenje o nostrifikaclji diplome (ako nije stečena u BIH)

4. lzvod iz maticne knjige rođenih S.Uvjerenje o državljanstvu

-Prijava za upis se podnose od 26. 09. do 30. 09. 2022. godine.

-Prijemni ispit za upis u prvu godinu 03. 10. 2022. godine u 10 časova. (na ispit ponijeti ličnu kartu )

- Objava rezultata  na oglasnoj ploci Univerziteta 05.10.2022. godine

-Upis primljenih kandidata od 10.10. do 14.10.2022. godine

MAGISTARSKI STUDIJ (DRUGI CIKLUS) - 50 STUDENATA

Za upis na drugi ciklus studija koji traju godinu dana potreban je original iii ovjerena fotokopija diplome osnovnih akademskih studija, uvjerenje o pololenim ispltima i izvod iz maticne knjige rođenih.

DOKTORSKI STUDIJ (TREĆI CIKLUS) - 50 STUDENATA

Za upis na treci ciklus stLuija koji traje tri godine potreban je original iii ovjerena fotokopija diplome magistarskIh iLi master studija, uvjerenje o položenim ispitlma i izvod iz matične knjige rođenih. Prijava za upis za magistarske i doktorske studije od 26.09. do 30.09.2022. godine Objavljivanje lisle primljenih kandidata 05.10.2022. godine

Upis od 10. 10. do 14. 10. 2022. godine

MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE PRATE OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE NA SVIM FAKULTETIMA I STUDIJSKIM PROGRAMIMA (STUDIJ NA DALJINU).

ZA SVE POTREBNE INFORMACIJE OBRATITI SE NA BROJEVE TELEFONA:

STUDENTSKA SLUZBA +387 (49) 490-460, +387 (49) 490 464

E-MAIL:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Više informacije o lnternacionalnom univerzitetu, fakultetima studijskim programimima potražite na sajtu;

www.iu-bd.org

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2024, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search