Polaganje pedagoške grupe predmeta

Poštovani budući nastavnici/e,

na Internacionalnom univerzitetu možete polagati pedagošku grupu predmeta, po cijeni od 1000 KM.

Za više informacija kontaktirajte nas na kontakt mail Univerziteta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na telefon +38749 490-460.

Potrebna dokumentacija:

- ovjerena kopija diplome

- rodni list

- dvije fotografije.

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2023, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search