Stručni akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija

Po završetku trogodišnjih studija prvog ciklusa studija (180 ECTS) na studijskom programu: Zdravstvena njega i bezbjednost - Modul 1: Visoka patronažna medicinska sestra (Visoki medicinski patronažni tehničar), stiče se akademsko zvanje visoka patronažna medicinska sestra (visoki medicinski patronažni tehničar) i stepen stručne spreme: VI.

Po završetku četverogodišnjih studija prvog ciklusa studija (240 ECTS) na studijskom programu: Zdravstvena njega i bezbjednost - Modul 2: Visoka patronažna medicinska sestra (Visoki medicinski patronažni tehničar), stiče se akademsko zvanje diplomirani diplomirana patronažna visoka medicinska (diplomirani visoki medicinski patronažni tehničar) i stepen stručne spreme: VII/1.

Po završetku drugog ciklusu studija (60 ECTS) u trajanju od jedne godine, stiče se akademsko zvanje magistar visoka patronažna medicinska sesta (magistar visoki medicinski patronažni tehničar) i stepen stručne spreme: VII/2.

Po završetku trećeg ciklusa studija (180 ECTS) u trajanju tri godine, stiče se akademsko zvanje doktor zdravstvenih nauka i stepen stručne spreme: VIII.

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2023, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search