Stručni akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija

Po završetku trogodišnjih studija prvog ciklusa studija (180 ECTS) na studijskom programu: Zdravstvena njega i bezbjednost - Modul 3: Visoka medicinska sestra (Visoki medicinski tehničar), stiče se akademsko zvanje visoka medicinska sestra (visoki medicinski tehničar) i stepen stručne spreme: VI.

Po završetku četverogodišnjih studija prvog ciklusa studija (240 ECTS) na studijskom programu: Zdravstvena njega i bezbjednost - Modul 4: Visoka medicinska sestra (Visoki medicinski tehničar), stiče se akademsko zvanje diplomirani diplomirana visoka medicinska sestra (diplomirani visoki medicinski tehničar) i stepen stručne spreme: VII/1.

Po završetku drugog ciklusu studija (60 ECTS) u trajanju od jedne godine, stiče se akademsko zvanje magistar visoka medicinska sesta (magistar visoki medicinski tehničar) i stepen stručne spreme: VII/2.

Po završetku trećeg ciklusa studija (180 ECTS) u trajanju tri godine, stiče se akademsko zvanje doktor zdravstvenih nauka i stepen stručne spreme: VIII.

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2023, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search