Stručni akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija

Na Fakultetu studenti će sticati znanja u sva tri ciklusa. Studijski programi obuhvata naučnu  oblast.

Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS), drugi ciklus trajaće godinu dana 60 ESPB i treći ciklus u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Studenti koji završe studije šumarstva će biti osposobljeni da u poslovnim sistemima obavljaju poslove planiranja uzgoja, razvoja, zaštite i eksploatacije šuma

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2023, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search