Uputstvo i savjeti za izradu seminarskog rada

Savjeti o načinima formatiranja, citiranja i parafraziranja te o izradi spiska literature.

Studenti se pri izradi rada konsultiraju s predmetnim nastavnikom kako bi, prije svega, slijedili njihove upute.

Uputstvo je savjetodavnog karaktera.

Preuzmite UPUTSTVO

Poziv na trinaestu stručno-naučnu konferenciju „Horizonti 2023“

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice objavila je pozivno pismo za stručno-naučnu konferenciju "Horizonti 2023".

Tema ovogodišnje konferencije „Horizonti 2023“ su Stručne i naučne inovacije u praksi, a cilj je da se sagledaju aktuelne teme iz oblasti pedagoških, psiholoških, medicinskih, nutricionističkih, sportskih i informatičkih nauka.

Više informacija o pozivu može se naći na linku: https://horizonti2023.vsovsu.rs/#pozivnopismo

Pozivno pismo u PDF formatu: Pismo

Poziv studentima/cama

Poštovani studenti/ce,

pozivamo vas da se javite na mail: ks.iubd@gmail kako bismo vas uvrstili na u naš adresar i samim time unaprijedili komunikaciju u vezi s nastavnim procesom. Važna obavještenja dobivat ćete putem maila.

Na navedenu mail adresu dovoljno je upisati, ime i prezime, te smjer koji pohađate.

znak.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2023, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search